Pregled analognih tahografa

Periodičan pregled analognih tahografa (baždarenje) vrši se jednom godišnje. Vanredni pregled analognih tahografa potrebno je obaviti u sledećim slučajevima:

 • posle bilo kojoj promeni podataka u saobraćajnoj dozvoli (registarska oznaka, naziv korisnika, adresa korisnika...)
 • posle promene pneumatika
 • posle bitnih prepravki na menjačkom prenosu
 • posle popravke tahografa
 • Uslovi koje vozilo mora da ispunjava kako bi se obavio pregled su:
 • da bude tehnički ispravno (u smislu tahografa, tahografskih veza, pneumatika, graničnika brzine), prazno i sa pravilno podešenim pritiskom u pneumaticima (prema uputstvu Proizvodjaca pneumatika).
 • pneumatici na pogonskoj osovini/osovinama moraju biti istih dimenzija i iste karakteristike, sa propisanom dubinom šare, celi i neoštećeni.pneumaticima
 • graničnik brzine (blokada) mora biti podešen prema kategoriji vozila i to do 90km/h za vozila i skupove vozila čija ukupna dozvoljena masa prelazi 7,5t kao i za ADR vozila. Do 100km/h za vozila i skupove vozila čija ukupna dozvoljena masa ne prelazi 7,5t i autobuse. Vozila koja obavljaju međunarodni transport kao i vozila koja obavljaju domaći transport prvi put registrovana posle 01.07.2011. moraju imati podešen graničnik brzine prema kategoriji vozila.

Pregled analognih tahografa podrazumeva sledeće:

 • Merenje koeficijenta vozila w (imp/km) i usklađivanje konstante tahografa k (imp/km) prema koeficijentu vozila.
 • Merenje obima i pritiska pnematika
 • Testiranje svih funkcija tahografa
 • Otkrivanje potencijalnih manipulacija
 • Plombiranje tahografa i svih tahografskih veza
 • Izdavanje uverenja o ispravnosti tahografa (sertifikat) ili zapisnika o pregledu tahografa za potrebe registracije

Uverenje o ispravnosti tahografa

Uverenje o ispravnosti tahografa


Modeli analognih tahografa

 • VDO, Kienzle, Mannesmann
 • 1311
 • 125 km/h
 • Sajla
 • VDO, Kienzle, Mannesmann
 • 1314
 • 125, 140 km/h
 • Davač impulsa 2155
POVOLJNO VRŠIMO ZAMENU TAHOGRAFSKIH UREĐAJA 1314 - ZA 1318
 • Siemens VDO, Kienzle, Mannesmann, Continental
 • 1318
 • 100, 125, 140, 180 km/h
 • Davač impulsa 2159
 • Stoneridge, VEDER-ROOT
 • 8400
 • 125, 140, 180 km/h
 • Davač impulsa 2159
 • Actia Poltik, Actia Italia
 • 028
 • 125 km/h
 • Davač impulsa 2159
 • Siemens VDO, Kienzle, Mannesmann, Continental
 • 1319
 • Davač impulsa 2159
 • U Mercedes i VW LT vozilima
 • Siemens VDO, Kienzle, Mannesmann, Continental
 • 1324
 • 100, 125, 140, 180 km/h
 • Davač impulsa Kitas 2171
 • Stoneridge
 • 2400 sa i bez displeja
 • 125, 140, 180 km/h
 • Davač impulsa Kitas 2171
 • Motometer, Robert Bosch
 • EGK 100
 • 100, 125, 140 km/h
 • Davač impulsa 2159
 • U Volvo FH12 vozilima

Digitalni tahografi


Analogni tahografi


Uz svako registrovano putničko vozilo poklon: BESPLATAN
prevoz havarisanog ili pokvarenog vozila 40 km od Novog Sada

BESPLATNO prevozimo neregistrovana putnička vozila na tehnički pregled