Pregled digitalnih tahografa

Periodičan pregled digitalnih tahografa (kalibracija) vrši se jednom u dve godine. Vanredni pregled digitalnih tahografa potrebno je obaviti u sledećim slučajevima:

 • posle bilo kojoj promeni podataka u saobraćajnoj dozvoli (registarska oznaka, naziv korisnika, adresa korisnika...)
 • posle promene pneumatika
 • posle bitnih prepravki na menjačkom prenosu
 • Uslovi koje vozilo mora da ispunjava kako bi se obavio pregled su:
 • da bude tehnički ispravno (u smislu tahografa, tahografskih veza, pneumatika, graničnika brzine), prazno i sa pravilno podešenim pritiskom u pneumaticima (prema uputstvu Proizvodjaca pneumatika).
 • pneumatici na pogonskoj osovini/osovinama moraju biti istih dimenzija i iste karakteristike, sa propisanom dubinom šare, celi i neoštećeni.pneumaticima
 • graničnik brzine (blokada) mora biti podešen prema kategoriji vozila i to do 90km/h za vozila i skupove vozila čija ukupna dozvoljena masa prelazi 7,5t kao i za ADR vozila. Do 100km/h za vozila i skupove vozila čija ukupna dozvoljena masa ne prelazi 7,5t i autobuse. Vozila koja obavljaju međunarodni transport kao i vozila koja obavljaju domaći transport prvi put registrovana posle 01.07.2011. moraju imati podešen graničnik brzine prema kategoriji vozila.

Pregled digitalnih tahografa podrazumeva sledeće:

 • Merenje koeficijenta vozila w (imp/km) i usklađivanje konstante tahografa k (imp/km) prema koeficijentu vozila.
 • Provera integriteta sistema
 • Merenje obima i pritiska pnematika
 • Testiranje svih funkcija tahografa
 • Otkrivanje potencijalnih manipulacija
 • Plombiranje tahografa i svih tahografskih veza
 • Izdavanje uverenja o ispravnosti tahografa (sertifikat) ili zapisnika o pregledu tahografa za potrebe registracije

Uverenje o ispravnosti tahografa

Uverenje o ispravnosti tahografa


Modeli digitalnih tahografa

 • Siemens VDO, Continental
 • 1381
 • 220 km/h
 • Davač impulsa Kitas 2171
 • Stoneridge Electronics
 • SE5000
 • 220 km/h
 • Davač impulsa Kitas 2171
 • Actia
 • L2000, SmarTach
 • 220 km/h
 • Davač impulsa Kitas 2171
 • Intelic, Efkon
 • EFAS 3, EFAS 4
 • 220 km/h
 • Davač impulsa Kitas 2171

Digitalni tahografi


Analogni tahografi


Uz svako registrovano putničko vozilo poklon: BESPLATAN
prevoz havarisanog ili pokvarenog vozila 40 km od Novog Sada

BESPLATNO prevozimo neregistrovana putnička vozila na tehnički pregled